Kategoria: Blog

czym jest chatgpt
Blog

Czym jest ChatGPT i jak działa?

ChatGPT to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI, który wykorzystuje architekturę GPT-4. Jest to potężne narzędzie, które potrafi generować tekst o wysokiej jakości, zrozumiałe...